Una aliança per promoure la innovació del territori B30

___ últim Informe de vigilància tecnològica

Mobilitat intel·ligent als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE): Per uns polígons més accessibles, interconnectats i sostenibles

Què és el Hub b30?

Qui som